Krzyżanowo skrzyżowanie

Krzyżanowo skrzyżowanie- Malbork PKP-1.jpg